CZ vs SK
Logo Angličtinár roku
SK vs CZ
Join Facebook Group

Čo je súťaž Best In English?

Best In English (v Slovenskej republike názov Angličtinár roka) je súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Súťaž prebieha v stanovený deň online po celom svete.

Druhý medzinárodný ročník súťaže Best In English (tretia ročník Angličtinár roka v SR) prebehne na jeseň 30.11.2016.

Test

 • úroveň B1- C1 podľa európskeho referenčného rámca
 • obsahuje gramatiku, posluch a orientáciu v texte
 • podrobnejšie informácie a rady ako uspieť v teste nájdete v tomto ČLÁNKU
 • trvá presne 60 min. od prihlásenia do testu, študent má možnosť ukončiť test skôr
 • čas sa začne odpočítavať od doby prihlásenia do testu
 • študentovi sa zobrazia dosiahnuté výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhráva študent s najvyšším počtom bodov
 • v prípade rovnakého počtu bodov u dvoch a viac študentov rozhoduje kratší čas

Podmienky účasti

 • súťaž je určená pre študentov SŠ a gymnázií vo veku 15-19 let
 • minimálny počet 10 študentov z danej školy
 • maximálny počet študentov z danej školy je neobmedzený
 • testu sa môžu zúčastniť študenti, ktorí nepobývali dlhodobo v zahraničí, študenti, ktorých materinský jazyk nie je angličtina, alebo študenti, ktorí nepochádzajú z rodiny rodeného hovoriaceho anglického jazyka
 • v priebehu písania testu je v učebni IT potrebné zaistiť dozor učiteľa
 • študenti potrebujú slúchadlá pre posluchové cvičenia v teste
 • registrácia študentov pred súťažou je povinná
 • súťaž je úplne zdarma, neplatí sa žiadny účastnícky poplatok

Počítačové vybavenie

Test je optimalizovaný pre najnovšie verzie Google Chrome na operačných systémoch Windows Vista, 7, 8, 8.1 alebo 10. Ďalej je možné jeho spustenie na mobilných telefónoch a tabletoch so systémom Windows 8 a Android 4.4, prípadne novších. Bohužiaľ vzhľadom k náročnosti testu nie sme schopní garantovať jeho využitie na starších zariadeniach. Je vysoko pravdepodobné, že test bude bez problémov fungovať na akomkoľvek zariadení, ktoré bolo vyrobené po roku 2000. Nie je však možné vylúčiť príležitostné chyby alebo pády testu.

Po dohode je možné využiť i zariadenia samotných študentov pripojených k pevnej sieti pre účely testu vo vyhradenej učebni. Niekoľko dní pred súťažou bude učiteľom emailom odoslaný skúšobný test s návodom na overenie pripravenosti počítačov. Odporúčame akékoľvek počítačové požiadavky konzultovať s IT. Pre posluchové cvičenia v teste budú študenti potrebovať slúchadlá.

Registrácia študentov

Pre oprávnený vstup do online testu je nutná registrácia študentov. Študenti sa môžu registrovať na odkaze, ktorý bude odoslaný učiteľovi dva týždne pred súťažou. Bez registrácie študentov nebude možné absolvovať test. V prípade, že sa registrovaný študent nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť, môže ho nahradiť iný študent. Avšak v tomto prípade je povinnosťou registrácia nového študenta - náhradníka, inak sa do testu nebude môcť prihlásiť.

Vyhodnotenie výsledkov

Výsledky budú vyhodnotené do mesiaca od konania súťaže a odoslané na email učiteľa a študenta. Z dôvodu zachovania anonymity a ochrany študentov sú zverejnené iba výsledky prvých 20. najlepších škôl a študentov. Ďalšie školy sú zobrazené pod svojím účastníckym číslom a u študentov je zverejnené iba ich krstné meno prepojené s účastníckym číslom školy. Víťazí študent/škola s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch a viac študentov/škôl rozhoduje kratší čas. Výsledky a štatistiky budú vyhodnotené zvlášť pre ČR, SR a EÚ.

Vyhodnotenie výsledkov o najlepšieho angličtinára medzi študentmi

Každý študent bude mať možnosť prezrieť si svoj test so svojimi odpoveďami a dosiahnutými výsledkami. Vyhráva študent s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch a viac študentov rozhoduje kratší čas. Pokiaľ sa študent, ktorý sa v minulých ročníkoch súťaže umiestnil na 1.-3. mieste, chystá znovu súťažiť aj v novom ročníku, platí, že ak opakovane obháji 1.-3. miesto v novom kole súťaže, nebude zaradený do výsledkovej listiny, aby sme dali možnosť získať ceny i ďalším študentom. Ak sa umiestni na 4. mieste a nižšie, do rebríčka úspešnosti bude zaradený. To platí iba pre vyhodnotení o najlepšieho angličtinára medzi študentami.

Vyhodnotenie výsledkov o najlepšiu školu

Vyhráva škola, ktorá má najvyšší priemerný počet bodov. V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch a viac škôl rozhoduje kratší čas. Do súťaže o najlepšiu školu vždy vstúpi 10 najlepších študentov z danej školy. Pokiaľ teda škola nominuje napr. 50 študentov, spriemerujú sa výsledky 10 najlepších študentov. Do vyhodnotenia o najlepšiu školu teda vstupujú všetky školy, ktoré nominujú aspoň 10 študentov, čo je zároveň minimum študentov potrebné pre účasť v súťaži.

Certifikát

Všetci súťažiaci (študenti/školy) obdržia svoj certifikát za účasť. Po zverejnení výsledkov budú certifikáty vystavené elektronicky a niektoré odovzdané osobne zástupcami tímu Best In English.

Certifikát pre učiteľov

Učitelia zodpovední za organizáciu súťaže na ich škole obdržia certifikát so svojim menom a údajmi o súťaži.

Prečo sa registrovať?

 • možnosť porovnania s ostatnými školami v rámci SR a v Európe
 • veľmi dobrá skúsenosť pre študentov (možnosť porovnania s ostatnými študentmi)
 • motivácia pre šikovných angličtinárov
 • po vyhlásení súťaže možnosť využitia testu ako výučbového materiálu na hodine
 • neplatí sa žiadny účastnícky poplatok – súťaž je úplne zadarmo!

Cieľ súťaže

Hlavným cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka, vďaka ktorému sa mladým ľuďom otvárajú študijné možnosti v zahraničí. Cieľom je tiež porovnanie jednotlivých škôl a krajov v rámci Slovenska, ale aj v rámci jednotlivých štátov z celého sveta. Táto súťaž slúži ako zlepšenie a spestrenie výučby pre všetkých učiteľov angličtiny. Súťaž Best in English sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi a prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu. Súťaž neslúži iba ako motivácia pre študentov, ale taktiež prepája učiteľov anglického jazyka z celého sveta a podporuje ich vzájomnú komunikáciu.

Referencie od učiteľov

Mate to dobre rozbehnute, pokracujte aj nadalej. Studenti maju radi sutaze, kde si mozu overit svoje vedomosti a zrucnosti. Zatial ste jediny, ktory ponukate takyto format.
Vysoká informovanosť pedagógov a cez nich aj žiakov o priebehu a výsledckoch súťaže. Profesionalita zo strany organizátorov. Možnosť bezplatného zapojenia sa žiakov. Okamžitá spätná väzba pre žiakov po vyplnení testu. Nie sú limity - vedomostné, vekové, pre možnosť zapojenia sa žiakov.
Vysoká náročnosť, overenie svojich schopností pred maturitou.
Páčia sa nám typy úloh a zadaní aj posluchové cvičenia.
Páčilo sa nám preverenie všetkých jazykových zručností, možnosť individuálneho odpočítavania času testovaného a aj spätná väzba o výsledku.

Harmonogram

DátumUdalosť
01.06.2016Spustenie registrácie
16.11.2016Registrácia študentov a Skúšobnej verzie testu
21.11.2016Zverejnenie cien od partnerov súťaže
22.11.2016Pravidlá súťaže
28.11.2016Koniec registrácie
30.11.2016TEST
15.12.2016Vyhlásenie výsledkov

Partneri projektu

Organizátor súťaže

Institut Rozvoje Kompetencí

Generálny partner a organizátor súťaže

www.injoy.sk

Uz niekolko rokov pomáhame mladým ľuďom získať skúsenosti zo zahraničia. Naša spoločnosť sa zaoberá sprostredkovaním študijných, pracovných a jazykových programov v zahraničí. Viac informácií nájdete na www.injoy.sk.

Hlavný globálny partner

ILAC

Hlavný partner pre Slovenskú republiku

UNYP

Partneri projektu

www.neoluxor.cz Stabilo www.akcent.cz
Agentura Czech-us http://www.firstclass.cz/#sthash.U9Ay3VDQ.dpbs Czech-us official website European Summer School European Summer School

Autor testu

www.akcent.cz

Mediálny partneri

www.brainstormag.cz

Partnerské súťaže

Best In English Best In English Němčinář roku